Vergoeding

Diabetes Mellitus

Heeft u Diabetes dan wordt door uw huisarts een zorgprofiel vastgesteld. Dit zorgprofiel is een risicoprofilering, aan de hand van dit wordt bekeken welke zorg u nodig heeft. Voetzorg is een onderdeel hiervan.

 

Is er is vastgesteld dat u binnen zorgprofiel 0 of 1 valt dan is er geen verhoogd risico vastgesteld en heeft u waarschijnlijk geen recht op vergoeding, vraag hierna bij uw zorgverzekering.

 

Heeft u zorgprofiel 2, 3 of 4 dan dient u, met een verwijzing van uw behandelend arts, een afspraak te maken met een (uw) Podotherapeut. Deze stelt via een voetonderzoek een behandelplan op. Aan de hand van dit behandelplan kunt u een afspraak plannen bij ons.

 

De medische voetzorg die u bij de Pedicure krijgt, wordt vergoed uit de basisverzekering. Uw podotherapeut ontvangt voor deze ketenzorg een budget vanuit de zorgverzekering.

 

Daarom dient een Podotherapeut en een Medisch Pedicure wel een samenwerkingsovereenkomst te hebben. 

Wij hebben al een overeenkomst met:

Eigen bijdrage

U krijgt voor het grootste gedeelte van de behandeling vergoeding, echter alleen de medisch noodzakelijke zorg, deze wordt bepaald door de Podotherapeut en staat in uw behandelplan. 

 

De eigen bijdrage die u betaald bestaat uit de rest van de behandeling, de cosmetische zorg. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld: knippen, fraisen en nagelomgeving schoonmaken, eelt verwijderen, incremen, etc. Ook zit hier een stuk administratie en scholing bij.

  

Naast het behandelen van uw voeten is het tevens noodzakelijk een goede rapportage en administratie er op na te houden. Ook dienen wij scholing te volgen per accredatieperiode (3 jaar) om geaccrediteerd te blijven, hierdoor blijven wij in het KRP (Kwaliteit Register Pedicure) en ontvangt u via ons deze vergoeding. 

 

Helaas is het bedrag, wat de zorgverzekering ter beschikking stelt voor voetzorg niet toereikend om alle kosten te dekken.

Podotherapeut Eigen Bijdrage 2023
RondOm Podotherapeuten € 11,50
Podotherapie Hermanns € 10,00
Podotherapie Stephanie Lonij € 13,00
Hanssen Footcare € 11,00
Footmore Podotherapeuten € 10,00

Vergoeding bij andere medische klachten

Het is mogelijk dat uw zorgverzekering een bepaald bedrag heeft gereserveerd voor medische voetzorg bij reumapatiënten, kankerpatiënten of andere medische klachten, vraag dit na bij uw verzekering.