Algemene voorwaarden

Would you like to read our general therms and conditions in English, click here.

Artikel 1: Definities

1.       Mel's Place, gevestigd te Landgraaf, KvK-nummer 14096158, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener of verkoper.

2.       De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.

3.       Partijen zijn dienstverlener en cliënt samen.

4.       Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener/verkoper.

2.       Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betaling

1.       De volledige koopsom wordt altijd meteen in de salon voldaan.

2.       Bij reserveringen door nieuwe klanten, online, telefonisch of in de winkel, wordt een aanbetaling verwacht van 20%. In dat geval krijgt de cliënt een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

3.       Betaalt cliënt niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft cliënt in gebreke, dan is dienstverlener/verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4.       Blijft cliënt in gebreke, dan zal dienstverlener/verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de cliënt. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.       Weigert cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener/verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener/verkoper te betalen.

6.     Bij een boeking boven de €75,- vragen wij een aanbetaling van 20%.

 

Artikel 4: Annuleren/no show

1.       Annulering voor een afspraak dient min. 48 uur voor de afgesproken tijd te gebeuren.

2.       Bij een annulering binnen 48 uur voor de afspraak:

a.       Ziekte; wordt de afspraak verzet binnen een week, dan worden er geen kosten berekend. Verzetten van de afspraak langer dan een week 20% van de kostprijs.

b.       Andere reden; wordt de afspraak verzet binnen een week en is het de eerste keer, dan wordt 50% van de kostprijs berekend. Vanaf de tweede keer en meer wordt 100% van de kostprijs in rekening gebracht.

3.       No/show; 100% van de kostprijs wordt in rekening gebracht.

4.       Wanneer de cliënt 10 of meer te laat is, dan wordt de afspraak verzet en 50% van de kostprijs in rekening gebracht.

 

Artikel 5: Veilige behandeling

Om ons beroep veilig te kunnen uitvoeren dienen wij enkele medische gegevens te weten (en veilig te noteren in ons systeem). Wij verwachten van de cliënt dat deze vragen eerlijk beantwoord. Mochten er in de toekomst veranderingen plaatvinden omtrent achterliggende ziektes en/of medicijngebruik, laat ons dit dan alsublieft weten.

 

Artikel 6: Prijzen

Wij hanteren de prijzen voor die op onze website staan of online boekingssysteem. Prijzen wijken alleen af bij kortings-acties.

 

Artikel 7: Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn beschikbaar voor elke prijs, geldigheid is 1 jaar. Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contanten.

 

Artikel 8: Diploma's

Onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerd. Onze medisch pedicures zijn ingeschreven bij het KRP.